top of page

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując z warszawskimi kancelariami oraz w komórkach prawnych dużych spółek giełdowych.

 

W swojej dotychczasowej praktyce byłem odpowiedzialny m. in. za:

 

 • Zakładanie spółek handlowych: osobowych i kapitałowych,

 • Analizy i przygotowanie umów spółek i statutów,

 • Bieżącą obsługę korporacyjną tychże jednostek,

 • Likwidację oraz przekształcanie spółek handlowych,

 • Rejestrację zmian w strukturze spółek,

 • Przeprowadzanie posiedzeń organów spółek,

 • Sprzedaż udziałów,

 • Analizę stanu prawnego jednostek organizacyjnych (due diligence),

 • „Wywiad gospodarczy”.

 

Ponadto brałem udział w:

 

 • Zakładaniu, bieżącej obsłudze: fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych jednoosobowych działalności gospodarczych,

 • Przygotowywaniu i analizie umów gospodarczych,

 • Reprezentacji w postępowaniach o udzielenie koncesji, pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,

 • Reprezentacji Klientów w sporach sądowych i egzekucyjnych,

 • Polubownych rozwiązaniach sporów gospodarczych,

 • Reprezentacji Klientów w negocjacjach handlowych.

 

Prawo obrotu nieruchomości:

 

 • Obsługa prawna dewelopera,

 • Analiza stanu prawnego nieruchomości,

 • Reprezentowanie Klientów w transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości,

 • Porządkowanie ich stanu prawnego,

 • Sporządzanie i negocjowanie umów: sprzedaży, dzierżawy, darowizny, najmu, użytkowania nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych i rolnych,

 • Przygotowywanie umów przedwstępnych,

 • Zabezpieczenia wierzytelności,

 • Reprezentacja przed sądem oraz organami administracji publicznej.

 

Sprawy sądowe:

 

 • Reprezentacja przed sądami w sprawach: administracyjnych, cywilnych,

 • Reprezentacja Klientów w sprawach odszkodowawczych: na osobie i mieniu,

 • Reprezentacja Klientów w sprawach dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,

 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach o rejestracje zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,

 • Reprezentacja w postępowaniu elektronicznym,

 • Przygotowywanie strategii procesowych w postępowaniach o odszkodowania.

 

Radca Prawny i Doradca Restrukturyzacyjny Maciej Tracz

bottom of page