top of page

Usługi prawne na najwyższym poziomie.

 

Specjaliści w dziedzinie prawa gospodarczego, handlowego oraz 
prawa nieruchomości. 
 
business Handshake

Oferowane usługi

 

Zakładanie i zmiana struktury spółek

Przygotowywanie i analizowanie umów

Likwidacja i przekształcenia spółek

Polubowne rozwiązywanie sporów

Negocjacje handlowe

Zabezpieczanie wierzytelności

Reprezentacja w sprawach cywilnych, administracyjnych

Postępowania elektroniczne

Odszkodowania i dochodzenie roszczeń

Specjalizacja

 

Prawo spółek handlowych

Prawo gospodarcze

Prawo obrotu nieruchomości

Spory sądowe

Inne dziedziny

Doświadczenie

 

Radca prawny zrzeszony w OIRP w Warszawie (WA-11832)

Absolwent wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na KUL w Lublinie

Ukończone studia w Centrum Prawa Amerykańskiego, współorganizowane przez Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.

Kontakt do kancelarii

 

Skorzystaj z formularza obok, aby przesłać do nas zapytanie prawne. Skontaktujemy się z Tobą w niedługim terminie.

Twoje pytanie zostało pomyślnie przesłane!

bottom of page